Política de privacitat

El present Lloc Web WELOBA és una plataforma social que facilita un espai personal a través del qual els usuaris poden facilitar i intercanviar informació i establir comunicació amb la resta d’usuaris. WELOBA és administrada per l’empresa “PROFEXI SA”, amb NIF A58900333, amb domicili a Barcelona, carrer Bailèn, 20, 3r 2a, C.P 08010, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 24.175, Foli 85, Full B67742 (a partir d'ara PROFEXI).

La present Política de Privacitat, juntament amb les Condicions d´ús i la Política de galetes, tenen per objecte regular i informar sobre les obligacions d'aquest Lloc Web i les obligacions de tots els seus tipus d’usuaris.

Per Lloc Web WELOBA entenem tot el contingut en les URL www.weloba.cat, www.weloba.com i www.weloba.es.

La utilització d'aquest web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena per l'esmentat usuari de totes i cadascuna de les clàusules i condicions establertes en la Política de Privacitat, les Condicions d’ús i la Política de galetes. El titular del web pot oferir a través de la web serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la legislació de protecció de dades vigents a Espanya, PROFEXI li informa del tractament que en fa d’aquestes dades i expressa en la present política les condicions com a responsable del tractament.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les seves dades personals és “PROFEXI SA”, amb NIF A58900333, amb domicili a Barcelona, carrer Bailèn, 20, 3r 2a, C.P 08010, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 24.175, Foli 85, Full B67742.

Finalitats del tractament de les teves dades personals

A PROFEXI recollim i tractem dades personals per a les finalitats següents:

 • Per tramitar qualsevol sol·licitud, subscripció o contractació que faci l’usuari, de conformitat amb els termes i les condicions aplicables a cada cas.
 • Per analitzar les necessitats, els gustos i les preferències de l’usuari per dissenyar i oferir els continguts, els productes i els serveis personalitzats als nostres lectors i usuaris. Per  a aquesta finalitat utilitzem galetes i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, d’acord amb la nostra “Política de galetes”.
 • Per controlar i fer seguiment d’audiència de les nostres notícies i publicacions.
 • Per promocionar continguts editorials, publicacions i notícies exclusives de PROFEXI.
 • Per promocionar els nostres productes, serveis i esdeveniments que organitzem en el marc de la nostra activitat com a mitjà de comunicació compromès amb la cultura i l’actualitat.

Bases jurídiques en què basem el tractament de dades personals

A WELOBA obtenim legitimació per dur a terme el tractament de dades personals sobre les bases legals següents:

 • Quan tenim el consentiment explícit dels lectors, els subscriptors i/o els usuaris.
 • Quan el tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat n’és part.
 • En base als interessos legítims de WELOBA quan així es desprèn de la voluntat dels usuaris, respectant sempre els seus drets i la seva privacitat.
 • Quan el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable a WELOBA
 • Quan es tracten dades personals per complir una missió feta en interès públic, en el marc de l’exercici de la funció periodística i la nostra funció com a mitjà de comunicació.

Els nostres principis

A WELOBA apliquem els principis de protecció de dades establerts al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril), concretament:

 • Només tractem les teves dades personals amb una base jurídica vàlida, ja sigui el teu consentiment, que sempre et demanarem de manera clara i transparent, o en cas que sigui necessari gestionar els contractes de compra de productes, serveis o la teva pròpia subscripció.
 • Únicament tractem les dades que són necessàries per complir amb les nostres finalitats, i no en fem cap altre ús.
 • Només conservem les dades durant el temps necessari per complir amb les nostres finalitats.
 • Apliquem mesures de seguretat per garantir la integritat i la confidencialitat, i també la protecció de les teves dades personals contra pèrdua, destrucció o altres danys.

Amb qui compartim les dades personals?

Com responsable del tractament no revelem les dades de caràcter personal a tercers excepte al grup d’empreses del que formem part i els seus treballadors, i aquells tercers que ens presten serveis així com podran també ser revelats amb finalitats de màrqueting i investigació, al accedir aquesta web acceptes expressament l’ús explicat d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, les dades podran ser revelades a l’autoritat policial o altres autoritats si està permès per la llei.

Així mateix, compartim les teves dades personals amb els nostres proveïdors en la mesura necessària per garantir els nostres serveis; per enviar informació comercial i les nostres promocions.

D’altra banda, en cas que comptem amb el teu consentiment, també podem compartir les teves dades de navegació amb les teves xarxes socials, mitjançant galetes o altres mecanismes que ens indiquis expressament.

En quins casos tractem les teves dades personals

WELOBA tracta les teves dades personals de navegació en els nostres portals per conèixer les teves preferències i donar-te el millor servei. També podem tractar les teves dades anònimes de navegació per finalitats estadístiques i de control d’audiència.

Pots obtenir més informació a continuació o consultant la nostra “Política de galetes“.

Exerceix els teus drets

També pots adreçar-te a nosaltres per tal d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament a través dels següents mitjans:

 • Per correu postal: Pot remetre la sol·licitud desitjada amb una fotocòpia del seu DNI, passaport o document de identitat, a:
  Producció de Comunicacions Mediàtiques, SL
  C/ Bailèn, 20. 3r 2a.
  08010 - Barcelona
 • Per correu electrònic: Remetent la seva sol·licitud a l’adreça susana@proset.cat , les seves dades de contacte, i una còpia del seu DNI, passaport o document de identitat com fitxer adjunt.

Dades de menors

Els menors de 16 anys d’edat només poden utilitzar els nostres portals si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que en seran els responsables.

Comentaris dels lectors

Recordem que els nostres portals són accessibles a través d’internet. Això significa que qualsevol persona  que hi accedeixi (d’arreu del món) pot veure tot el que hi publiquis, per exemple, els comentaris que facis a una notícia.

Dades de navegació i galetes

Per optimitzar-ne el funcionament, els nostres portals recullen algunes dades personals com l’adreça IP o el nom de domini del dispositiu utilitzat per la persona usuària, l’adreça URL, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

A WELOBA fem servir galetes per a finalitats estadístiques, per recopilar informació sobre quins continguts i portals es visiten amb més freqüència, per quins usuaris i des de quina ubicació.

També utilitzem el mecanismes d’anàlisi per rebre informes anònims sobre l’ús, l’interès i les preferències dels usuaris i per poder adequar els nostres continguts i promocions.

A més, els nostres portals també fan servir eines de mesura d’audiència que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web.

També utilitzem galetes de tercers que poden recopilar informació sobre la teva activitat i navegació en els nostres portals.

Pots obtenir més informació sobre què són les galetes, com gestionar-les i/o com desactivar-les, a la nostra “Política de galetes”.

Continguts generats per l’usuari

En el cas que l'usuari enviï continguts de qualsevol tipus al lloc web, ell mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. L'usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne PROFEXI per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o en el seu nom, i aquesta responsabilitat comporta sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la comunicació. PROFEXI es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l'usuari.

En el cas que els continguts enviats pels usuaris continguin imatges (incloent-hi per tant l'avatar) l'usuari declara i garanteix i accepta que és major d'edat, que és l'autor o titular dels drets de les imatges i que aquestes imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que hi apareixen. PROFEXI es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir-les i comunicar-les en tots els mitjans i suports del Grup.

L'usuari cedeix a títol gratuït al PROFEXI, sense caràcter d'exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació als continguts enviats (fotografies, imatges amb moviment o sense, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). La citada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista en la llei de propietat intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

Ús de galetes

Consulti la política d’us de galetes a la nostra web.